отд. финансов

2008 жылғы Қапшағай қаласыбюджетініңатқарылуы жөніндегі
ақпарат.

 

       Қапшағай қаласының бюджетіҚапшағай қалалық мәслихатының 2007жылғы 19 желтоқсандағы № 24-7 санды шешіммен 2008жылға бюджеттің кіріс және шығыс бөлігі -3 423 853,0 мың теңгеге бекітілген


       Жыл бойына Қапшағай қаласының бюджетіҚапшағай қалалық мәслихатының шешімдерімен6 рет нақтыланып, бюджеттің кіріс және шығысбөлімдері 3 423 853,0 мың теңгеден 4 259 239,0мың теңгеге дейін көбейтілді.


       2008 жылы Қапшағай қаласы бюджетініңнақтыланған шығыс жоспары 4 259 239,0 мыңтеңге болса, ол 4 245 350,4 мың теңгегеатқарылып, 99,7 пайызға орындалды. Оның ішінде бюджеталымдары жоспары 257 073,0 мың теңге болып, 100 пайызғаорындалып және толығымен облыстық бюджетке аударылды.


       Жергілікті бюджеттің нақтыланған кіріс жоспары4 144 042,0 мың теңге болса, ол 4 198 645,1 мыңтеңгеге орындалып, ол 101,3 пайызды құрады. Облыстықбюджеттен бөлінген мақсатты ресми трансферттер 3 158 326,0мың теңге болып, толығымен алынды.
       Оның ішінде, Республикалық бюджеттен 2 077 450,0мың теңге ресми даму трансферттері, 913 004,0 мың теңгеағымдағы мақсатты трансферттер және 167 872,0 субвенциябөлініп, толығымен игерілді.

>Қапшағай қаласыбюджетінің кіріс және шығыс жоспарларының орындалуытөмендегідей.


Бюджет аталуы

2008 жылғы нақтыланған жоспар

2008 жылғы орындалғаны

Орындалу пайызы

айырмасы

Кірістер барлығы:

4144042,0

4198645,1

101,3

+54603,1

Оның ішінде: жергілікті бюджет кірісі

958716,0

1040318,7

108,5

+81602,7

Трансферттер

3158326,0

3158326,0

100

Жыл басындағы бос қалдық

9297,0

9297,0

100

Шығыстар

4259239,0

4245350,4

99,7

–13888,6

Жыл аяғындағы бос қалдық

68491,1

Система Orphus


"WD_Likurg"
Тел.: 8-727-724-3656;
Адрес: Акимат города Капшагай, 040800: ул. Жамбыла 13, офис 105 .